Sample Vials 샘플 바이알

검색상품

(총 44개 상품)
상품검색
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) Attached Snap Cap, 1~35㎖

  (1) Attached Snap Cap, 1~35㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  KA.730 Vial pe sample 1ml w/cap 10/Pk. 4,090
  KA.730 Vial pe sample 1ml w/cap 500/Cs. 189,100
  KA.731 Vial pe sample 2.5ml w/cap 10/Pk. 4,090
  KA.731 Vial pe sample 2.5ml w/cap 100/Cs. 37,830
  KA.737 Vial pe sample 5ml w/cap 10/Pk. 5,860
  KA.737 Vial pe sample 5ml w/cap 100/Cs. 54,140
  KA.733 Vial pe sample 7ml w/cap 10/Pk. 7,620
  KA.733 Vial pe sample 7ml w/cap 100/Cs. 70,460
  KA.732 Vial pe sample 8ml w/cap 10/Pk. 6,580
  KA.732 Vial pe sample 8ml w/cap 100/Cs. 60,820
  KA.734 Vial pe sample 20ml w/cap 10/Pk. 6,970
  KA.734 Vial pe sample 20ml w/cap 100/Cs. 64,520
  KA.736 Vial pe sample 25ml w/cap 5/Pk. 5,600
  KA.736 Vial pe sample 25ml w/cap 50/Cs. 51,730
  KA.735 Vial pe sample 35ml w/cap 5/Pk. 6,040
  KA.735 Vial pe sample 35ml w/cap 50/Cs. 55,810

  (2) With Screwcap, Perfect Sealing, 5~180㎖

  (2) With Screwcap, Perfect Sealing, 5~180㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  KA.910 Container pe w/cap 5ml 1/Ea. 3,880
  KA.910 Container pe w/cap 5ml 10/Pk. 37,530
  KA.911 Container pe w/cap 10ml 1/Ea. 4,640
  KA.911 Container pe w/cap 10ml 10/Pk. 44,860
  KA.912 Container pe w/cap 30ml 1/Ea. 5,390
  KA.912 Container pe w/cap 30ml 10/Pk. 52,170
  KA.913 Container pe w/cap 60ml 1/Ea. 6,580
  KA.913 Container pe w/cap 60ml 10/Pk. 63,680
  KA.914 Container pe w/cap 90ml 1/Ea. 8,100
  KA.914 Container pe w/cap 90ml 10/Pk. 78,450
  KA.916 Container pe w/cap 180ml 1/Ea. 8,950
  KA.916 Container pe w/cap 180ml 10/Pk. 86,740
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) 1.8㎖ & 2㎖ Vials, without Caps, Screw 8-425

  (1) 1.8㎖ & 2㎖ Vials, without Caps, Screw 8-425
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224700 Vial 1.8ml, w/o cap, 8-425 100/Pk. 79,770
  WH.224700 Vial 1.8ml, w/o cap, 8-425 200/Cs. 147,650
  WH.224710 Vial amb. 1.8ml, w/o cap 100/Pk. 115,740
  WH.224710 Vial amb. 1.8ml, w/o cap 200/Cs. 214,300
  WH.224701 Vial 2ml w/o cap 100/Pk. 81,370
  WH.224701 Vial 2ml w/o cap 200/Cs. 150,650
  WH.224711 Vial amb. 2ml, w/o cap 100/Pk. 95,500
  WH.224711 Vial amb. 2ml, w/o cap 200/Cs. 176,820
  WH.240206 Cap sb lined 8-425 1/dh pk. 540
  WH.240206 Cap sb lined 8-425 1,000/Cs. 416,430
  WH.W240406 Cap w/teflon/rubber 8-425 1/dh pk. 2,490
  WH.W240406 Cap w/teflon/rubber 8-425 200/Cs. 406,370
  WH.240602 Cap open top screw 8~425 1/Ea. 1,410
  WH.240602 Cap open top screw 8~425 100/Cs. 112,440
  WH.W240506 Cap open-top, standard screw 8~425 1/dh pk. 440
  WH.W240506 Cap open-top, standard screw 8~425 200/Cs. 64,680
  WH.W240580 Septa red 8mm 1/dh pk. 2,390
  WH.W240580 Septa red 8mm 100/Cs. 192,810
  WH.W240581A Septa natural 8mm 1/dh pk. 2,390
  WH.W240581A Septa natural 8mm 100/Cs. 192,810

  (2) 4㎖ Vials, without Caps, Screw 13-425

  (2) 4㎖ Vials, without Caps, Screw 13-425
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224794.01 Vial only w/o cap 4ml, w/patch 100/Pk. 61,270
  WH.224794.01 Vial only w/o cap 4ml, w/patch 1,000/Cs. 566,890
  WH.224795 Vial only w/o cap, amber 4ml 100/Pk. 60,370
  WH.224795 Vial only w/o cap, amber 4ml 1,000/Cs. 558,360
  WH.224795.01 Vial only w/o cap, amber 4ml, w/patch 100/Pk. 71,070
  WH.224795.01 Vial only w/o cap, amber 4ml, w/patch 1,000/Cs. 657,640
  WH.240208 Cap sb lined 13-425 1/dh pk. 860
  WH.240208 Cap sb lined 13-425 200/Cs. 131,060
  WH.240408 Cap tef. lined 13-425 1/dh pk. 2,570
  WH.240408 Cap tef. lined 13-425 200/Cs. 418,560
  WH.242768 Cap black 13~425 100/Pk. 167,580
  WH.W240508 Cap phen. black 13/425 1/dh pk. 540
  WH.W240508 Cap phen. black 13/425 200/Cs. 83,010
  WH.W240583A Septa tfe/sil 13mm 1/dh pk. 2,490
  WH.W240583A Septa tfe/sil 13mm 100/Cs. 203,120

  (3) 8㎖ & 12㎖ Vial without Caps, Screw 15-425

  (3) 8㎖ & 12㎖ Vial without Caps, Screw 15-425
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224704 Vial 8ml, w/o cap 100/Pk. 94,420
  WH.224704 Vial 8ml, w/o cap 200/Cs. 174,810
  WH.224714 Vial amb. 8ml w/o cap 100/Pk. 112,270
  WH.224714 Vial amb. 8ml w/o cap 200/Cs. 207,830
  WH.224705 Vial 12ml, w/o cap 100/Pk. 105,760
  WH.224705 Vial 12ml, w/o cap 200/Cs. 195,810
  WH.240209 Cap sb lined 15-425 1/dh pk. 950
  WH.240209 Cap sb lined 15-425 200/Cs. 149,570
  WH.240409 Cap tef. lined 15-425 1/dh pk. 2,790
  WH.240409 Cap tef. lined 15-425 200/Cs. 454,470
  WH.W240509 Cap phen. black 15-425 1/dh pk. 780
  WH.W240509 Cap phen. black 15-425 200/Cs. 122,010
  WH.W240584A Septa ptfe/sil 15mm 1/dh pk. 4,010
  WH.W240584A Septa ptfe/sil 15mm 100/Cs. 329,340
  WH.W240594 Septa tfe. 15mm 1/dh pk. 2,050
  WH.W240594 Septa tfe. 15mm 100/Cs. 165,810

  (4) 16㎖ Vial without Caps, Screw 18-400

  (4) 16㎖ Vial without Caps, Screw 18-400
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224706 Vial 16ml, w/o cap 100/Pk. 111,470
  WH.224706 Vial 16ml, w/o cap 200/Cs. 206,380
  WH.240215 Cap sb lined 18-400 1/dh pk. 1,060
  WH.240215 Cap sb lined 18-400 500/Cs. 423,660
  WH.240414 Cap tef. lined 18-415 1/dh pk. 3,170
  WH.240414 Cap tef. lined 18-415 200/Cs. 517,590
  WH.W240515 Cap phen 18/400 1/dh pk. 950
  WH.W240515 Cap phen 18/400 200/Cs. 152,520
  WH.W240585 Septa tef. 18mm 1/dh pk. 5,170
  WH.W240585 Septa tef. 18mm 100/Cs. 426,020

  (5) 24㎖ Vials, without Caps, Screw 20-400

  (5) 24㎖ Vials, without Caps, Screw 20-400
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224708 Vial 24ml, w/o cap 100/Pk. 146,020
  WH.224708 Vial 24ml, w/o cap 200/Cs. 270,370
  WH.240216 Cap sb lined 20-400 1/dh pk. 1,700
  WH.240216 Cap sb lined 20-400 500/Cs. 687,350
  WH.240416 Cap tef. lined 20-400 1/dh pk. 5,150
  WH.240416 Cap tef. lined 20-400 100/Cs. 424,620
  WH.W240516 Cap phen. 20/400 1/dh pk. 950
  WH.W240516 Cap phen. 20/400 200/Cs. 152,520
  WH.W240596 Septa ptfe/red rubber 20mm 1/dh pk. 2,610
  WH.W240596 Septa ptfe/red rubber 20mm 100/Cs. 212,520
  WH.W240586A Septa tef./sil. 20mm 1/dh pk. 5,690
  WH.W240586A Septa tef./sil. 20mm 100/Cs. 469,410

  (6) 20-, 25-, 40-㎖ Vials in Lab-File, Clear & Amber without Caps, Screw 24-400

  (6) 20-, 25-, 40-㎖ Vials in Lab-File, Clear & Amber without Caps, Screw 24-400
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224831 Vial only, clear 20ml 100/Pk. 254,820
  WH.224831 Vial only, clear 20ml 200/Cs. 471,830
  WH.224832 Vial only, clear 25ml 100/Pk. 293,210
  WH.224832 Vial only, clear 25ml 200/Cs. 542,910
  WH.224833 Vial only, clear 40ml 100/Pk. 290,220
  WH.224833 Vial only, clear 40ml 200/Cs. 537,390
  WH.W226060 Vial only 60ml, w/o cap screw 24-400 143/Cs. 343,840
  WH.W224815 Amber vial 20ml, w/o cap screw 24-400 100/Pk. 250,620
  WH.W224815 Amber vial 20ml, w/o cap screw 24-400 200/Cs. 464,060
  WH.224836 Vial only, amber 40ml 100/Pk. 326,750
  WH.224836 Vial only, amber 40ml 200/Cs. 605,030
  WH.240218 Cap sb lined 24-400 1/dh pk. 2,000
  WH.240218 Cap sb lined 24-400 500/Cs. 810,780
  WH.240418 Cap tef. lined 24-400 1/dh pk. 5,410
  WH.240418 Cap tef. lined 24-400 100/Cs. 447,140
  WH.W240518 Cap open-top 24-400 1/dh pk. 1,140
  WH.W240518 Cap open-top 24-400 200/Cs. 182,180
  WH.W240588B Septa tef./sil. 24mm 1/dh pk. 6,390
  WH.W240588B Septa tef./sil. 24mm 100/Cs. 528,670
  WH.W240599 Septa tef. 24mm 1/dh pk. 4,260
  WH.W240599 Septa tef. 24mm 100/Cs. 350,890
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) Clear Glass, with Rubber lined Cap

  (1) Clear Glass, with Rubber lined Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224720 Vial 1.8ml, w/cap 100/Pk. 119,090
  WH.224720 Vial 1.8ml, w/cap 200/Cs. 220,440
  WH.224721 Vial 2ml w/cap 100/Pk. 123,970
  WH.224721 Vial 2ml w/cap 200/Cs. 229,450
  WH.224722 Vial w/cap 4ml 100/Pk. 125,980
  WH.224722 Vial w/cap 4ml 200/Cs. 233,240
  WH.224724 Vial w/cap 8ml 100/Pk. 128,870
  WH.224724 Vial w/cap 8ml 200/Cs. 238,580
  WH.224725 Vial w/cap 12ml 100/Pk. 129,330
  WH.224725 Vial w/cap 12ml 200/Cs. 239,430
  WH.224726 Vial w/cap 16ml 100/Pk. 158,840
  WH.224726 Vial w/cap 16ml 200/Cs. 294,080
  WH.224728 Vial w/cap 24ml 100/Pk. 197,600
  WH.224728 Vial w/cap 24ml 200/Cs. 365,840

  (2) Amber Glass, with Rubber lined Cap

  (2) Amber Glass, with Rubber lined Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224730 Vial w/cap amb. 1.8ml 100/Pk. 159,230
  WH.224730 Vial w/cap amb. 1.8ml 200/Cs. 294,800
  WH.224731 Vial amb. 2ml 100/Pk. 134,650
  WH.224731 Vial amb. 2ml 200/Cs. 249,340
  WH.224732 Vial amber 4ml 100/Pk. 136,020
  WH.224732 Vial amber 4ml 200/Cs. 251,820
  WH.224734 Vial amber 8ml 100/Pk. 144,580
  WH.224734 Vial amber 8ml 200/Cs. 267,680

  (3) Clear Glass, with Teflon Lined Cap, 1.8~40㎖

  (3) Clear Glass, with Teflon Lined Cap, 1.8~40㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224740 Vial tef/cap 1.8ml 100/Pk. 187,480
  WH.224740 Vial tef/cap 1.8ml 200/Cs. 347,120
  WH.224741 Vial tef./cap 2.0ml 100/Pk. 195,570
  WH.224741 Vial tef./cap 2.0ml 200/Cs. 362,130
  WH.224742 Vial tef/cap 4.0ml 100/Pk. 212,400
  WH.224742 Vial tef/cap 4.0ml 200/Cs. 393,300
  WH.224744 Vial tef/cap 8.0ml 100/Pk. 251,480
  WH.224744 Vial tef/cap 8.0ml 200/Cs. 465,660
  WH.224745 Vial tef/cap 12ml 100/Pk. 281,840
  WH.224745 Vial tef/cap 12ml 200/Cs. 521,890
  WH.224746 Vial tef/cap 16ml 100/Pk. 312,520
  WH.224746 Vial tef/cap 16ml 200/Cs. 578,710
  WH.224748 Vial tef/cap 24ml 100/Pk. 348,680
  WH.224748 Vial tef/cap 24ml 200/Cs. 645,690

  With Cap Attached, & Packed in Lab-File

  With Cap Attached, & Packed in Lab-File
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.W224589 Vial 20ml, w/tef. rubber lined cap packed in lab-file 72/Cs. 327,840
  WH.W224590 Vial 25ml, w/tef. rubber lined cap packed in lab-file 72/Cs. 348,380
  WH.W224591 Vial 40ml, w/tef. rubber lined cap packed in lab-file 72/Cs. 439,740
  WH.W224604 Amber vial 20ml, w/tef. rubber lined cap packed in lab-file 72/Cs. 351,290
  WH.W224605 Amber vial 40ml, w/tef. rubber lined cap packed in lab-file 72/Cs. 439,230

  (4) Amber Glass, with Teflon lined Cap, 1.8~40㎖

  (4) Amber Glass, with Teflon lined Cap, 1.8~40㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224750 Vial amb. w/cap 1.8ml 100/Pk. 236,510
  WH.224750 Vial amb. w/cap 1.8ml 200/Cs. 437,920
  WH.224751 Vial amb. w/cap 2.0ml 100/Pk. 247,220
  WH.224751 Vial amb. w/cap 2.0ml 200/Cs. 457,750
  WH.224752 Vial amb. w/cap 4.0ml 100/Pk. 264,210
  WH.224752 Vial amb. w/cap 4.0ml 200/Cs. 489,200
  WH.224754 Vial amb. w/cap 8.0ml 100/Pk. 289,620
  WH.224754 Vial amb. w/cap 8.0ml 200/Cs. 536,300
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.W225291 Vial shorty 2ml, w/cap in lab-file 200/Cs. 310,040
  WH.W225292 Vial shorty 4ml, w/cap in lab-file 200/Cs. 323,900
  WH.W225293 Vial shorty 6ml, w/cap in lab-file 200/Cs. 337,740
  WH.240408 Cap tef. lined 13-425 1/dh pk. 2,570
  WH.240408 Cap tef. lined 13-425 200/Cs. 418,560
  WH.240409 Cap tef. lined 15-425 1/dh pk. 2,790
  WH.240409 Cap tef. lined 15-425 200/Cs. 454,470
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) Clear Glass, with White Rubber lined Cap, 2~40㎖

  (1) Clear Glass, with White Rubber lined Cap, 2~40㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224881 Vial 2ml in lab-file 288/Cs. 401,070
  WH.224882 Vial 4ml in lab-file 144/Cs. 214,710
  WH.224884 Vial 8ml in lab-file 144/Cs. 249,560
  WH.224885 Vial 12ml in lab-file 144/Cs. 291,550
  WH.224886 Vial 16ml in lab-file 144/Cs. 367,250
  WH.224888 Vial 24ml in lab-file 144/Cs. 442,240
  WH.225288 Vial sample 20ml, w/rub. cap 72/Cs. 203,790
  WH.225289 Vial sample 25ml w/rubber cap 72/Cs. 219,540
  WH.225290 Vial sample 40ml, w/rub. cap 72/Cs. 224,270
  WH.225012 Vial 4ml w/patch in lab-file 144/Cs. 281,910
  WH.225014 Vial 8ml w/patch in lab-file 144/Cs. 319,020

  (2) Amber Glass, with White Rubber lined Cap, 2~8㎖

  (2) Amber Glass, with White Rubber lined Cap, 2~8㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224981 Vial amb. 2ml in lab-file 288/Cs. 429,420
  WH.224982 Vial amb. 4ml in lab-file 144/Cs. 236,640
  WH.224984 Vial amb. 8ml in lab-file 144/Cs. 270,910
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) With Rubber Lined Closed-Top Cap, Clear 2 & 4㎖ Vials

  (1) With Rubber Lined Closed-Top Cap, Clear 2 & 4㎖ Vials
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224891 Vial w/storage file 60, 2ml 60/Cs. 181,170
  WH.224892 Vial w/storage file 40, 4ml 40/Cs. 140,850

  (2) With Teflon Lined Closed-Top Cap, Clear 2 & 4㎖

  (2) With Teflon Lined Closed-Top Cap, Clear 2 & 4㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.W224693 Vial 2ml, w/tef.lined rubber cap 60/Cs. 211,600
  WH.W224694 Vial 4ml, w/tef.lined rubber cap 40/Cs. 160,390

  (3) With Teflon Lined Closed-Top Cap, with Amber Glass 2 & 4㎖

  (3) With Teflon Lined Closed-Top Cap, with Amber Glass 2 & 4㎖
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.W224695 Amber vial 2ml, w/tef.lined rubber cap 60/Cs. 225,220
  WH.W224696 Amber vial 4ml, w/tef.lined rubber cap 40/Cs. 167,180

  (4) With Teflon Lined Open-Top Cap, Amber 1.5 & 4㎖, Ideal for Autosampler

  (4) With Teflon Lined Open-Top Cap, Amber 1.5 & 4㎖, Ideal for Autosampler
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.W224954 Amber vial 1-1/2ml, w/open-top cap 60/Cs. 238,710
  WH.W224955 Amber vial 4ml, w/open-top cap 40/Cs. 187,770

  (5) With Teflon Lined Open-Top Caps & Vials; Clear 1.5 & 4㎖, Ideal for Autosampler

  (5) With Teflon Lined Open-Top Caps & Vials; Clear 1.5 & 4㎖, Ideal for Autosampler
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  WH.224950 Vial opentop cap/septa, 1.8ml w/file 60 60/Cs. 265,330
  WH.224952 Vial opentop cap/septa, 4ml w/file 40 40/Cs. 185,120
검색상품
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) Clear Vials with PE Septa lined Cap

  (1) Clear Vials with PE Septa lined Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1216 Vial, Clear, 6ml, Ø17 X h56mm, w/ 15-425 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 66,920
  SL.Vi1216 Vial, Clear, 6ml, Ø17 X h56mm, w/ 15-425 ScrewCap & Hi-PE Septa 500/Cs. 318,430
  SL.Vi1218 Vial, Clear, 8ml, Ø17 X h60mm, w/ 15-425 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 83,390
  SL.Vi1245 Vial, Clear, 10ml, Ø19 X h56mm, w/ 15-425, ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 77,020
  SL.Vi1248 Vial, Clear, 12ml, Ø19 X h66mm, w/ 15-425, ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 79,660
  SL.Vi1266 Vial, Clear, 16ml, Ø23 X h57mm, w/ 20-400 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 73,330

  (2) Amber Vials with PE Septa lined Cap

  (2) Amber Vials with PE Septa lined Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1217 Vial, Amber, 6ml, Ø17 X h56mm, w/ 15-425 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 76,540
  SL.Vi1219 Vial, Amber, 8ml, Ø17 X h60mm, w/ 15-425 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 83,390
  SL.Vi1246 Vial, Amber, 10ml, Ø19 X h56mm, w/ 15-425, ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 85,520
  SL.Vi1249 Vial, Amber, 12ml, Ø19 X h66mm, w/ 15-425, ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 81,890
  SL.Vi1267 Vial, Amber, 16ml, Ø23 X h57mm, w/ 20-400 ScrewCap & Hi-PE Septa 100/Pk. 82,250
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) Clear Vials only

  (1) Clear Vials only
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1211 Vial, Clear, 6ml, Ø17 X h56mm, Screw 15-425 100/Pk. 42,730
  SL.Vi1226 Vial, 8㎖, Clear, Φ17×h60mm 100/Pk. 46,320
  SL.Vi1241 Vial, Clear, 10ml, Ø19 X h56mm, Screw 15-425 100/Pk. 46,400
  SL.Vi1256 Vial, 12㎖, Clear, Φ19×h66mm 100/Pk. 49,170
  SL.Vi1261 Vial, Clear, 16ml, Ø23 X h57mm, Screw 20-400 100/Pk. 46,320

  (2) Amber Vials only

  (2) Amber Vials only
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1212 Vial, Amber, 6ml, Ø17 X h56mm, Screw 15-425 100/Pk. 53,440
  SL.Vi1228 Vial, 8㎖, Amber, Φ17×h60mm 100/Pk. 48,090
  SL.Vi1242 Vial, Amber, 10ml, Ø19 X h56mm, Screw 15-425 100/Pk. 55,310
  SL.Vi1257 Vial, 12㎖, Amber, Φ19×h66mm 100/Pk. 49,170
  SL.Vi1262 Vial, Amber, 16ml, Ø23 X h57mm, Screw 20-400 100/Pk. 55,210

  (3) PE Septa lined Cap

  (3) PE Septa lined Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1234 Cap, White, Screw 15-425, Closed-top, w/Hi-PE Septa 100/Pk. 26,730
  SL.Vi1264 Cap, White, Screw 20-400, w/Hi-PE Septa 100/Pk. 32,830
검색상품
 • 버튼
  버튼
 • (1) with Natural PTFE & Silicone Septa lined Black Cap

  (1) with Natural PTFE & Silicone Septa lined Black Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1294 Vial, Clear, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 20㎖, Φ28×h057mm 100/Pk. 144,450
  SL.Vi1297 Vial, Clear, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 30㎖, Φ28×h070mm 100/Pk. 152,400
  SL.Vi1301 Vial, Clear, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 40㎖, Φ28×h095mm 100/Pk. 160,900
  SL.Vi1304 Vial, Clear, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 50㎖, Φ28×h122mm 100/Pk. 187,460
  SL.Vi1307 Vial, Clear, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 60㎖, Φ30×h125mm 100/Pk. 189,040
  SL.Vi1295 Vial, Amber, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 20㎖, Φ28×h057mm 100/Pk. 152,400
  SL.Vi1298 Vial, Amber, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 30㎖, Φ28×h070mm 100/Pk. 160,380
  SL.Vi1302 Vial, Amber, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 40㎖, Φ28×h095mm 100/Pk. 168,870
  SL.Vi1305 Vial, Amber, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 50㎖, Φ28×h122mm 100/Pk. 194,860
  SL.Vi1308 Vial, Amber, w/ Black Cap & Natural PTFE / Sil. Septa, 60㎖, Φ30×h125mm 100/Pk. 197,010

  (2) with High-grade PE Septa lined White Cap

  (2) with High-grade PE Septa lined White Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1311 Vial, Clear, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 20㎖, Φ28×h057mm 100/Pk. 89,240
  SL.Vi1314 Vial, Clear, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 30㎖, Φ28×h070mm 100/Pk. 97,180
  SL.Vi1317 Vial, Clear, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 40㎖, Φ28×h095mm 100/Pk. 105,690
  SL.Vi1321 Vial, Clear, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 50㎖, Φ28×h122mm 100/Pk. 131,690
  SL.Vi1324 Vial, Clear, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 60㎖, Φ30×h125mm 100/Pk. 133,830
  SL.Vi1312 Vial, Amber, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 20㎖, Φ28×h057mm 100/Pk. 96,660
  SL.Vi1315 Vial, Amber, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 30㎖, Φ28×h070mm 100/Pk. 105,150
  SL.Vi1318 Vial, Amber, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 40㎖, Φ28×h095mm 100/Pk. 113,120
  SL.Vi1322 Vial, Amber, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 50㎖, Φ28×h122mm 100/Pk. 139,660
  SL.Vi1325 Vial, Amber, w/ White Cap & High-grade PE Septa, 60㎖, Φ30×h125mm 100/Pk. 141,260

  (3) with Natural PTFE & Silicone Septa lined White Opentop Cap

  (3) with Natural PTFE & Silicone Septa lined White Opentop Cap
  Cat. No. 품명 단위 소비자가
  SL.Vi1271 Vial “EPA”, Clear, 20㎖, Φ28×h057.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 136,340
  SL.Vi1275 Vial “EPA”, Clear, 30㎖, Φ28×h072.5mm, Screw 24-400 100/Pk. 144,840
  SL.Vi1278 Vial “EPA”, Clear, 40㎖, Φ28×h095.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 153,060
  SL.Vi1281 Vial “EPA”, Clear, 60㎖, Φ30×h125.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 181,520
  SL.Vi1272 Vial “EPA”, Amber, 20㎖, Φ28×h057.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 144,220
  SL.Vi1276 Vial “EPA”, Amber, 30㎖, Φ28×h072.5mm, Screw 24-400 100/Pk. 152,430
  SL.Vi1279 Vial “EPA”, Amber, 40㎖, Φ28×h095.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 160,950
  SL.Vi1282 Vial “EPA”, Amber, 60㎖, Φ30×h125.0mm, Screw 24-400 100/Pk. 189,430
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로